Sociaal engagement

Meer dan een verzekeringskantoor

Ons engagement reikt verder dan dagelijkse risico’s indekken. Ook op sociaal vlak dragen we ons steentje bij.

Zo gaan we in partnership met bijvoorbeeld TEJO, sponsoren we ‘Fractie van een seconde’, een theatergezelschap met een productie rond verkeersveiligheid en geven we rolstoeltennisser Stan Devriese (#teamstanimal– een financiële duw in de rug.