Je vzw of vereniging verzekeren: alles dat je moet weten

Het nieuwe schooljaar ging deze maand van start. Dat betekent dat veel verenigingen en vzw’s nu weer op volle toeren draaien. Heel wat mensen kiezen ervoor om zich vrijwillig in te zetten en een bestuurdersmandaat op te nemen binnen een vzw zonder stil te staan bij de aansprakelijkheid die ze daardoor dragen. Niet zo’n slimme zet, want net zoals in bedrijven kunnen bestuurders van vzw’s aangesproken worden op hun bestuursbeslissingen. En dat is niet het enige gevaar want ook aan het samenbrengen van mensen, het aankopen of huren van goederen en het organiseren van activiteiten zijn risico’s verbonden. Die risico’s heb je vaak zelf niet in de hand, dus je kan er maar beter op voorbereid zijn. Lees alles over het correct verzekeren van jouw vzw in deze blog.

Je bestuurders verzekeren

Door de lange waslijst aan to do’s vergeten bestuurders soms de gevolgen die hun aansprakelijkheid met zich kan meebrengen. Met de polis bestuurdersaansprakelijkheid vzw’s kan je zowel de verzekerde(n) als het vermogen van bestuurders tegen financiële gevolgen van een aansprakelijkheidsvordering verzekeren. Contacteer Van Hooff Verzekeringen en we informeren je graag over de polis bestuurdersaansprakelijkheid.

Mensen verzekeren

Een vereniging bestaat uit verschillende leden. Zorg er zeker voor dat al die mensen op de hoogte zijn van de genomen veiligheidsmaatregelen en afspraken. Zo kennen ze allemaal hun rechten wanneer iemand schade lijdt, schade toebrengt aan een derde of er een ongeval gebeurt. Met een verzekering voor burgerrechtelijke aansprakelijkheid, een verzekering rechtsbijstand en een verzekering voor lichamelijke ongevallen voorkom je dat je als bestuurder voor de onkosten moet instaan.

Als je met personeel of vrijwilligers werkt, heb je een aantal verplichtingen. Zo moet jij bijvoorbeeld de medische kosten en inkomensverliezen van je werknemer vergoeden wanneer die een ongeval op weg van of naar het werk heeft. Ook wanneer je met vrijwilligers werkt, ben je verplicht om een aantal risico’s zoals bijvoorbeeld lichamelijke ongevallen of materiële schade te vergoeden. Ook hier bestaan verzekeringen voor. Wil je hier meer over weten? Bij Van Hooff Verzekeringen bekijken we graag de opties met jou.

Eigendom en huur verzekeren

Ongeacht of je vereniging zelf de eigenaar van een gebouw is of je een gebouw huurt. Een brandverzekering is altijd aangeraden. Als huurder kan je best even nakijken of de huurovereenkomst een clausule ‘afstand van verhaal’ bevat. Dat is namelijk geen volwaardig alternatief voor een verzekeringsovereenkomst door de huurder zelf gesloten. 

Vergeet ook je inboedel en materieel niet te verzekeren in de brandverzekering. Als je vereniging een motorrijtuig bezit dat op de openbare weg wordt gebruikt, ben je bovendien minstens verplicht je te verzekeren voor aansprakelijkheid. Hulp nodig bij het in orde brengen van al die verschillende verzekeringen? Contacteer ons dan en we helpen je graag.

Activiteiten verzekeren

Wil je als vereniging of vzw een event organiseren? Check dan altijd eerst bij de gemeente of het wel mag plaatsvinden en onder welke voorwaarden. Bekijk ook zeker welke wettelijke verplichtingen je moet naleven (bijv. vergunningen voor het schenken van sterke dranken).

Tot slot is het ook belangrijk om altijd de juiste veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Je wil niet instaan voor de schade die een deelnemer tijdens het event toebrengt of de ziekenhuiskosten van een helper vergoeden. Dan kan je best de nodige verzekeringen nemen. Onze medewerkers helpen je graag bij jouw risicoanalyse. De koffie staat alvast klaar. 

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Copyright © Van Hooff 2021. All rights reserved.

KBO 0831836069 – Rekeningnummer bij KBC BE56 7331 2706 6188 verbonden agent, FSMA nr. 108093A van KBC Verzekeringen NV,
Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België, BTW 0403 552 563
RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601 Een onderneming van KBC-groep