Bedrijfsschadeverzekering: minimaliseer je financiële risico’s

Een brand, storm of lekkage is een nachtmerrie voor elke ondernemer. En als het je toch overkomt, ben je liefst zo goed mogelijk verzekerd. Een brandverzekering dekt de schade aan je bedrijfspand. Maar wat als je bedrijf stil komt te liggen door een ramp? En wat met de kosten om na de herstelling weer op te starten? Een bedrijfsschadeverzekering minimaliseert de financiële gevolgen in deze situaties.

Bescherm je bedrijf tegen de financiële gevolgen na een schadegeval

Een schadegeval kan naast materiële schade ook ernstige financiële gevolgen hebben voor je bedrijf. Als je de werkzaamheden noodgedwongen moet stilleggen bijvoorbeeld, mis je omzet en maak je serieuze kosten om het werk na het schadegeval weer op te starten. Om de financiële impact van bedrijfsschade te minimaliseren, is het daarom verstandig om een bedrijfsschadeverzekering af te sluiten. 

Deze verzekering dekt het verlies aan omzet, het doorlopen van de vaste kosten als gevolg van materiële schade en het opnieuw opstarten van je werkzaamheden. Daarnaast zijn ook de kosten die je hebt gemaakt om de bedrijfsschade te beperken gedekt. Een bedrijfsschadeverzekering kan zo de continuïteit van je bedrijf waarborgen en je beschermen tegen financiële risico’s. Neem contact op met Van Hooff verzekeringen voor meer informatie, we helpen je graag verder.

 

Wanneer wordt schade gedekt?

Een bedrijfsschadeverzekering biedt dekking voor het stilleggen van beroepsactiviteit als gevolg van het verzekerde schadegeval. Bij twijfel kan je altijd terecht bij de experts van Van Hooff voor informatie en advies. Daarnaast kan je ook aanspraak maken op deze polis bij een schadegeval in de omgeving van je bedrijfspand waardoor het pand gedeeltelijk of volledig ontoegankelijk wordt. Laat je adviseren door de experts van Van Hooff. Zo kan jij met een gerust gevoel ondernemen! De koffie staat alvast klaar.

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on pinterest
Share on Pinterest

Copyright © Van Hooff 2021. All rights reserved.

KBO 0831836069 – Rekeningnummer bij KBC BE56 7331 2706 6188 verbonden agent, FSMA nr. 108093A van KBC Verzekeringen NV,
Professor Roger Van Overstraetenplein 2, 3000 Leuven, België, BTW 0403 552 563
RPR Leuven, IBAN BE43 7300 0420 0601 Een onderneming van KBC-groep